eskisehirsaglikcalisanlaridern@gmail.com

Sağlık çalışanlarına şiddete HAYIR !

Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır
Sağlık ortamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son yıllarda daha da artış göstermektedir. Sağlık kurumunda çalışmak diğer iş yerlerine göre şiddete uğrama yönünden16 kat daha risklidir. Sağlık profesyonellerinin, toplumun tamamına her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlü olması ve insan merkezli çalışması dolayısıyla çok sık şiddet olaylarıyla karşılaşılmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakası kayıtlara geçiyor. . Beyaz Kod’a yapılan son 5 yıllık başvurulara bakıldığında 60 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı görülmekte. Bunlardan 18 bini fiziksel, 42 bini ise sözel şiddet.” . Bu konuda yürütülmüş çalışmaların bulguları da sağlık alanında ortaya çıkan şiddetin diğer iş yerlerine göre oldukça fazla olduğu gerçeğini doğrulamıştır.
Hastalar kadar hasta yakınlarının da sağlık çalışanlarına şiddet uygulama eğiliminde oldukları görülmüştür. Sözel şiddetin sıklığı fiziksel şiddetten daha fazladır. Hastaneler sağlık çalışanları için  gün geçtikçe tehlikeli ortamlar olmaktadır. Bu durumda hekimler ve sağlık çalışanları kendilerini güvende hissetmemektedir.  Acil servislerin, polikliniklerin yoğunluğunda beklemekten sıkılan  veya beklentilerine yeterli cevabı bulamayan bazı hasta veya hasta yakınları ; ben yüksek sesim, sopalı elim ya da sivri dilimle sana diz çöktüreyim de beni sağlığıma kavuştur, bir an önce çekip  gideyim evime diye bakıyor olaya…. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarında şiddetin ardından anksiyete ve huzursuzlukta artış gibi psikolojik etkiler görülmektedir. Sağlık personeline yapılan sözel saldırılar, yaralamalar, darp ve öldürmeye ilişkin hükümler genel hükümlere tabi tutulmaktadır. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler gerek yasal uygulamalardaki eksiklikler şiddetin önlenmesinde ve çalışan güvenliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır. Güvenli ortamın sağlanmasında çalışanların eğitimi, mevzuatların düzenlenmesi, yöneticilerin üzerine düşen görevler gibi çok yönlü konular olmakla birlikte yasal düzenlemelerin de gerektiği kaçınılmazdır. Sağlık çalışanları şiddet davranışı ile baş etme konusunda yeterli eğitim görmemekte,  ülkemizde sağlık personelinin mağdur olduğu eylemlere ilişkin yasal düzenlemeler bulunmamaktadır.
Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler, gerek yasal uygulamalardaki eksiklikler şiddetin önlenmesinde ve çalışan güvenliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır
Biz öncü olarak ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Kime görev düşüyorsa, herkes üzerine düşeni yapmalı. Toplumdaki her bir birey şiddete dur demeli.
• Sağlık kurumlarının yönetiminde gözlenen iş odaklılık, verimsizlik giderilmeli,
• Toplumda şiddetin her türlüsüne prim vermeyen bir ahlaki ve hukuki sistem benimsenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır
• Medya şiddeti teşvik eder yayınlardan vazgeçmelidir
• Sevgi, barış, uzlaşmacı kültür ile kavga etmeden tartışma alışkanlığı genç nesillere kazandırılmalıdır
• Hasta ve hasta yakınlarıyla yoğun teması olan sağlık çalışanları, beklenen risklerle ilgili olarak eğitilmeli
• Şiddet eğilimi olan, hakaret veya tehdit eden hasta ve yakınların nasıl kontrol edilebileceği ve şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının yasal hakları konusunda eğitimler gerçekleştirilmelidir.
• Meslek örgütleri, bir taraftan Barolarla işbirliği yaparak, meslektaşlarına, haklarını nasıl koruyabilecekleri konusunda bilgi aktarırken; diğer taraftan şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için hukuk danışmanlığı gibi fiili destek sağlayabilirler
Sağlık şiddetinden dolayı hayatlarını kaybeden hekimleri unutmak mümkün değil;
“Biz sağlık çalışanları, bayramı, hafta sonu olmadan ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bizimle aynı sosyo-ekonomik gelir dengesine sahip ülkelere göre, yarı sayıda hekimimiz ve sağlık çalışanımız olmasına karşın dört kat fazla hasta bakmakta, 24 saat gözümüzü kırpmadan nöbet tutmakta ve can kurtarmaktayız. Görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan sağlık personeli ne yazık ki her geçen gün daha fazla psikolojik ve fiziksel şiddete uğramaktadır. Kanunlar caydırıcı olmadığı için ve alınan önlemlerin yetersiz kalması sebebiyle ne yazık ki her ay binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır. Vatandaşlarımız bizlerinde bir evlat, bir anne, bir baba, bir hasta olduğunu unutmamalı ve sağlık çalışanına şiddetle karşılaştığında duyarlı davranarak şiddete sessiz kalmamalı; DUR DİYEBİLMELİDİR !!!”
Kaynakça
SKY 334 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK
ŞİDDET
Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR
Araş.Gör.Sinem MUT     https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=48557

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi
Bilge Annagür
PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR­CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):161­173
©️ 2010, eISSN:1309­0674 pISSN:1309­0658

8.231 8.022

ESKİŞEHİR SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERNEĞİ BAŞKANI 
NURCAN ÖCAL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: